کارت برنزی

شما عزیزان زمانی موفق به دریافت کارت برنزی دنیزاسپرت می‌شوید که حداقل ۱ نفر را جهت خرید به فروشگاه و دریافت تخفیفات معرفی نمایید.

خدمات کارت برنزی

با دریافت کارت نقره ای می‌توانید از ۸% تخفیف برای تمامی اجناس فروشگاه استفاده نمایید.