چرخ ثابت پشتی دار باشگاهی ژنراتوری classfit مدل ۳۱۰۰s