دوچرخه ثابت ایستاده اسپینینگ مدل ۹۰۱۸

دوچرخه ثابت ایستاده اسپینینگ

مدل : 9018

مارک : GSGC

تحمل وزنی : تا 110 کیلوگرم

همراه با صندلی و لنت اضافه