دوچرخه ثابت ایستاده خانگی فیت لند مدل ۸۹۵۰

دوچرخه ثابت