دوچرخه ثابت مبلی خانگی فیت لند مدل ۵۸۱۵R

دوچرخه ثابت