چرخ ثابت پشتی دار باشگاهی برند dft fitness مدل ۳۱۰۰